Voor de branche

 

Situatie Jan van Lieshoutstraat

 

De Gemeente is al geruime tijd bezig om de Jan van Lieshoutstraat op donderdag, vrijdag en zaterdag vanaf 22:00 uur tot 07:00 af te sluiten voor taxiverkeer. Dit is eerder ook al gecommuniceerd op de website van Stad&Co en is ook onderwerp geweest in de Kwaliteitskring taxi. Kortom de branche is daarvan al langer op de hoogte.


Reden is het ongewenste, massale in- en uitrijden van taxi’s in het uitgaansgebied waarbij men tussen het uitgaanspubliek rijdt. Dit leidt tot allerlei ongewenst gedrag. Tevens worden de hulpdiensten in hoge mate gehinderd in hun functioneren. Zelfs met gebruik van signalen kunnen zij hierdoor niet tijdig op de bestemming aankomen.


Indien het mogelijk blijkt om deze afsluiting op genoemde avonden / tijden technisch te kunnen inregelen wordt de zogenaamde Poller in de ten Hagestraat met ingang van donderdag 20 juli ’17 omhoog gezet. Mocht dit niet voor de vakantieperiode lukken dan zal het kort daarna zijn. Dan melden wij de gewijzigde ingangsdatum. 

 

Afsluiting plein van Stationsplein (uitgezonderd NS-bussen en taxi’s)

za 05 aug             Van 5-8-2017 5:15 tot 6-8-2017 1:00
zo 06 aug             Van 6-8-2017 6:15 tot 7-8-2017 1:00
ma 07 aug           Van 7-8-2017 5:30 tot 8-8-2017 3:30*
di 08 aug              Van 8-8-2017 5:30 tot 9-8-2017 3:30*
wo 09 aug           Van 9-8-2017 5:30 tot 10-8-2017 3:30*
do 10 aug            Van 10-8-2017 5:30 tot 11-8-2017 3:30*
vr 11 aug             Van 11-8-2017 5:30 tot 12-8-2017 3:00*
za 12 aug             Van 12-8-2017 5:15 tot 13-8-2017 3:00*
zo 13 aug             Van 13-8-2017 6:15 tot 14-8-2017 1:00
 

*Tussen 01.00 en 03.30 komen nog maar enkele NS-bussen, en deze hoeven alleen maar reizigers af te zetten.
De taxistandplaatsen zijn dagelijks uiterlijk om 01.00 uur weer geheel beschikbaar voor de taxi’s.

 

 

Presentaties inzake het taxibeleid per 1 sep 2017

 

De presentaties die destijds gegeven zijn kunt u hier bekijken c.q. downloaden. 

Download: Taxibijeenkomst 16 mei - Toezicht TTO - SEK Informatie

 


Voortgang TTO's Eindhoven

 

Naar aanleiding van onze vorige mail kunnen wij u melden dat er taxichauffeurs / taxi ondernemingen bezig zijn een TTO op te richten voor de opstapmarkt in Eindhoven.
De taxiverordening Eindhoven geeft aan dat er minimaal twee TTO’s moeten zijn wil de verordening per 1 september 2017 doorgang vinden.
De Stichting Eindhovense Kwaliteitstaxi heeft inmiddels 2 reacties ontvangen van taxiondernemingen die een TTO gaan starten, de derde wordt deze week verwacht
Dit betekent dat de taxiverordening per 1 september 2017 daadwerkelijk van kracht gaat worden!
 
Chauffeurs die in Eindhoven op de opstapmarkt taxi willen blijven rijden na 1 september moeten zich aansluiten bij een TTO!
 
Sluit u zich aan bij een TTO of richt zelf een TTO op.
 
 
Jan Zaaijer
Voorzitter S.E.K.

 


2 presentaties: Nieuw taxibeleid samen en doelen, wegen, middelen

 

 

Bekijk de presentatie: regionale taxibijeenkomst versie voor Stad & Co hier

 

Bekijk de presentatie: doelen wegen middelen van Jan Zaaier hier


Nieuw taxibeleid voor de opstapmarkt in Eindhoven

 

 

Beste taxiondernemer,

 

Het nieuwe taxibeleid voor de opstapmarkt in Eindhoven nadert zijn uitwerking. Dat draagt bij aan de kwaliteit en het imago van het taxivervoer en duidelijkheid voor de reiziger. Wij geven u hierover een toelichting. Uiteraard wordt u ook verder geïnformeerd over de rol van de nieuwe Stichting Eindhovense Kwaliteitstaxi (SEK) en wat dat voor u gaat betekenen.

 

Taxibijeenkomst op 25 oktober a.s. van 19:00 uur tot 21:00 uur.

 

We vragen u daarom om alvast de datum van 25 oktober a.s. in uw agenda te reserveren. De bijeenkomst start om 19:00 uur en gaat tot maximaal 21:00 uur duren. Het programma voor deze avond volgt nog op een later moment.

 

Waar

 

De bijeenkomst vindt plaats in de Dudok- zaal op de begane grond van het Pullman

Cocagne hotel  Eindhoven, Vestdijk 47, 5611 CA Eindhoven.

 

U wordt door een informatiebord hiernaar verwezen.

 

Aanmelden

 

U kunt zich aanmelden bij Stad&Co via aanmelden@stadenco.nl onder vermelding  ‘aanmelding taxibijeenkomst’. Het is de bedoeling dat u dit vooraf doet, en niet ‘aan de deur’.

Daarom vragen wij u vriendelijk om dit vóór 18 oktober a.s. te doen.

 

Met vriendelijke groet,

 

Jan Zaaijer

Stichting Eindhovense Kwaliteitstaxi

Voorzitter

 

Jannie Visscher

Gemeente Eindhoven

Wethouder Verkeer en Vervoer


Raadsbrede steun voor taxibeleid - SCHONERE TAXI'S EINDHOVEN

 

Nieuws

 

Eindhovens Dagblad van donderdag 22 september 2016.

 

Op het Eindhovense station in een taxi stappen naar het gemeentehuis, en vervolgens ergens in Woensel worden afgezet. Het overkwam Jannie Visscher zelf een paar jaar terug. Nu ze zelf verkeerswethouder is grijpt ze de kans om met nieuw beleid slechte taxichauffeurs te weren en goede te belonen. Dat plan is nu uitgebreid om ook 'schone' taxi's te belonen.

Gistermiddag bleek dat de raad vol lof is over het nieuwe voorstel. De taxibranche heeft er onlangs ook mee ingestemd, op voorwaarde dat elektrische (emissievrije) taxi-auto's ook buiten de Ring op de busbaan mogen gaan rijden.

Vorig jaar november moest SP-wethouder Visscher haar plan nog intrekken omdat GroenLinks en andere raadsfracties geen genoegen namen met alleen maar een betere dienstverlening. Ze wilden dat een nieuw beleid ook stimuleerde dat opstaptaxi's bij het station 'schoner' worden. Dit om de luchtkwaliteit in de binnenstad te verbeteren. Inmiddels heeft Visscher in overleg met de taxibranche beleid opgesteld waar dergelijke 'groene' voorwaarden zijn opgenomen. De gemeente verplicht zichzelf ook om een steentje bij te dragen, bijvoorbeeld door de aanleg van elektrische laadpalen bij het station.

Gistermiddag bleek dat alle partijen in de raadscommissie Visschers voorstel nu wél steunen. Taxi-ondernemers moeten straks een vergunning aanvragen om een plekje bij het station te krijgen, en aan alle nieuwe voorwaarden voldoen. Omdat de aanvraagprocedure de nodige tijd vergt, gaat de nieuwe taxiverordening pas in op 1 september 2017.

Het 'vergroenen' van het taxibeleid heeft wel 'bloed, zweet en tranen' gekost, zei Visscher. Taxibedrijven stonden er niet op te wachten om aan nóg meer regels te worden gebonden, en overstappen op elektrische auto's was volgens hen te kostbaar. Om hen tegemoet te komen, heeft de wethouder het einddoel om alle opstaptaxi's 'emissievrij' te maken ver weg gelegd, over tien jaar. "Voor zo'n nieuw beleid moet wel draagvlak zijn", aldus Visscher. "Tenslotte gaan we geen gemeentelijke taxi's rond laten rijden."

De schone taxi's zijn straks te herkennen aan groene daklichten. Wanneer er echt elektrische taxi's komen, hangt af van het initiatief van de taxi-ondernemers zelf.

Het vergroenen van het nieuwe taxibeleid heeft 'bloed, zweet en tranen' gekost, zei wethouder Visscher

 

VANDA VAN DER KOOI V.VDKOOI@ED.NL


Werkzaamheden openbare ruimte Stationsplein 18 oktober 2016.

 

Nieuws

 

Op 18 oktober is de opstelstrook voor taxi’s op het Stationsplein na 09.00 uur de gehele werkdag niet beschikbaar in verband met werkzaamheden bij ‘the Student Hotel’ (plaatsing peilbuis). Zie bijgevoegde afbeelding.