Kwaliteitskring Eindhoven

De samenwerking tussen de belanghebbende partijen is georganiseerd binnen de Kwaliteitskring Taxi Eindhoven. Deze heeft zich ten doel gesteld om actuele knelpunten te constateren en verhelpen, waarbij de focus ligt op verschillende kwaliteitsaspecten waaronder bereikbaarheid en veiligheid. Daarnaast speelt de Kwaliteitskring een belangrijke rol als klankbord voor gemeentelijke plannen en ontwikkelingen in de stad.

Deelnemende partijen zijn onder andere de gemeente Eindhoven, (zelfstandige) taxiondernemingen, KNV Taxi, politie, Belastingdienst en Inspectie Leefomgeving en Transport. De Kwaliteitskring staat onder technisch voorzitterschap van Stad & Co, een onafhankelijke intermediair.

 

Middels deze website trachten de partijen die onderdeel uit maken van de Kwaliteitskring zorgvuldig te communiceren richting geïnteresseerden.